Thông tin và chính sách

Chuyển nhượng hợp đồng phải nộp thuế

Chuyển nhượng hợp đồng phải nộp thuế

TT - Bộ Tài chính vừa hướng dẫn thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với bất động sản (BĐS  - căn hộ, đất nền, nhà...). Theo đó, nhà đầu ...
Đăng tải ngày 22/10/09 7:39 PM

  • 1
  • 2