Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) vừa công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế khu đô thị mới Vạn Tường.

Theo đó, khu đô thị mới Vạn Tường có tổng diện tích gần 3.830ha thuộc địa phận năm xã: Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Phước và Bình Trị, huyện Bình Sơn.

ImageView.aspx

Một góc khu đô thị mới Vạn Tường – Ảnh: Trà Minh

Vạn Tường là khu đô thị kết hợp với khu sinh thái bảo tồn thiên nhiên, một trong những trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đến năm 2020, khu đô thị Vạn Tường có khoảng 120.000 dân.

Theo Tuổi Trẻ


Comments are closed.