Chuyển nhượng hợp đồng phải nộp thuế

TT – Bộ Tài chính vừa hướng dẫn thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với bất động sản (BĐS  – căn hộ, đất nền, nhà…). Theo đó, nhà đầu tư góp vốn mua BĐS khi chuyển nhượng lại hợp đồng cũng phải nộp thuế TNCN. Lần đầu tiên cơ quan thuế đặt vấn đề thu thuế trường hợp này.

16

Theo Tổng cục Thuế, việc thu thuế trường hợp chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS được thực hiện từ 26-9-2009 (thời điểm thông tư 161 về thuế TNCN có hiệu lực). Ngày 3-9, Cục Thuế TP.HCM đã gửi văn bản hướng dẫn thu thuế TNCN những trường hợp này đến các tổ chức kinh doanh BĐS trên địa bàn.

Thu như thế nào?

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP.HCM, việc tính thuế với các trường hợp chuyển nhượng BĐS chưa có chủ quyền cũng áp dụng như chuyển nhượng BĐS có chủ quyền là 25% trên chênh lệch giá bán trừ (-) giá mua nếu có đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ xác định được giá bán, giá vốn và các chi phí có liên quan. Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí có liên quan thì áp dụng thuế 2% tính trên giá chuyển nhượng.

Theo một lãnh đạo Tổng cục Thuế, sẽ áp dụng cơ chế tự khai tự chịu trách nhiệm như trường hợp đối với “căn nhà duy nhất”. Nhà đầu tư có thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS sẽ tự kê khai và nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế. Trong văn bản do Cục Thuế TP.HCM ban hành đã ràng buộc các chủ đầu tư chỉ làm thủ tục chuyển nhượng căn hộ từ người mua cũ sang người mua mới sau khi người mua cũ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS.

Luật thuế TNCN có hiệu lực từ 1-1-2009 nhưng đến nay Bộ Tài chính mới đặt vấn đề thu thuế TNCN đối với các trường hợp có thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS.

Nhiều năm qua, việc điều tiết thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng góp vốn vẫn bị bỏ ngỏ. Từ đó, một số công ty BĐS đã đặt ra khoản thu phí quản lý hợp đồng hoặc phí thanh lý hợp đồng trước hạn. Nhiều công ty thu 5-7 triệu đồng/lần chuyển nhượng hợp đồng nhưng cũng có công ty thu theo tỉ lệ hoặc lên đến vài chục triệu đồng, tùy độ sốt nóng của thị trường BĐS.


  1. It‘s quite in here! Why not leave a response?