p>Diện tích: 55.066m2, đã có 1 nhà xưởng rộng 1000m2 + 1 nhà điều hành 2 tầng.

Vị trí: nằm trong khu công nghiệp mới.

Thời gian cho thuê: 35 năm, có thể gia hạn

Giá: 32 USD/m2 (35 năm )

Thanh toán tiền 1 lần.


Comments are closed.