Tư vấn tranh chấp

Trường hợp nào không phải xin phép xây dựng

Xin cho biết những trường hợp cụ thể nào không phải xin phép xây dựng? Xin cảm ơn. (Hoàng Hữu Nghị) - Trả lời: Căn cứ Luật xây dựng, nghị ...
Đăng tải ngày 11/20/09 2:36 PM

Nhà được tặng, cho không phải là di sản thừa kế

Cha mẹ tôi đông con nhưng chỉ có một căn nhà trên nền đất thuê lâu năm. ...
Đăng tải ngày 11/20/09 9:26 AM