• Trị giá: Giá thỏa thuận
  • Loại nhà: Đất làm biệt thự
  • Diện tích: 748 m2
  • Liên lạc: Chị Ngọc: 0957746235 Chị Hồng: 0913304260
  • Trị giá: Giá thỏa thuận
  • Loại nhà: Đất làm biệt thự
  • Diện tích: 748 m2
  • Liên lạc: Chị Ngọc: 0957746235 Chị Hồng: 0913304260

  1. It‘s quite in here! Why not leave a response?